banner1
banner22
banner3
about-img

Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýamyz hakda

“Iň oňat önümler bilen müşderilere hyzmat etmek” toparyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýan maksat;“Kärhananyň ösüşi bilen jemgyýete hyzmat etmek” toparyň işgärleriniň jemgyýetçilik ösüşini öňe sürmekde tutýan ornuny we jogapkärçiligini görkezýär.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Gyzgyn önümler

Sorag

Önümlerimiz ýa-da baha sanawymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.

Sorag
 • corporate spirit

  korporatiw ruh

  "Özgertme we täzelik, günüňi ele al, köp işle we köp işle, toparlaýyn işlemek"

 • Group's values

  Toparyň gymmatlyklary

  "Jemgyýet we kärhana üçin has uly gymmatlyk döretmäge dowam ediň"

 • Business Purpose

  Iş maksady

  "Bazara gönükdirilen, müşderi merkezi, müşderini kanagatlandyrmak hyzmatlaryny gözlemek"

habarlar

Iň soňky maglumatlar

<span>11</span><span>2022/01</span>
Häzirki wagtda Hytaý adipik kislotany köp sarp edýär we sarp edişiň ösüşi dünýäde öňde barýar.

Himiki önümleriň 50-den gowrak görnüşi düşdi

Wanhua, Lihuayi, Hualu Hengsheng we beýleki intensiw peseltmeler!Himiki önümleriň 50-den gowrak görnüşi ýykyldy!Senagat işgärleriniň pikiriçe, üpjünçilik zynjyry epidemiýanyň täsiri astynda boldy we käbir awtoulag kompaniýalary önümçiligi togtatdy we bazaryň azalmagyna garaşylýar ...

Alymlar janly öýkenlerde mikroplastikany ilkinji gezek tapýarlar!

Neşir edildi: Biodegrirlenip bilinýän materiallar instituty Biodegrirlenip bilinýän materiallar instituty soňky döwürde mikroplastikanyň zyýanyna kem-kemden üns berilýändigini we degişli gözlegleriň adam ganynda, çykarylyşynda we çuňlugynda tapylandygyny habar berdi. .